Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Διηγήσεις πόλεων, Σταύρος Σταμπόγλης


ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Η επαλληλία του βάθους αντιμετωπίζεται σαν πτώση. Η
προοπτική θεωρείται εγκατάλειψη θέσης· ο μετασχημα-
τισμός αποσιωπάται· η αποδοχή του αναγκαίου προκαλεί
υποψίες· η σωφροσύνη καταγγέλεται επειδή συνομιλεί με
το περίπλοκο· το ψεύδος ακουμπά την καθαρότητα· το κα-
θαρό σπρώχνει στην άρνηση· η άρνηση είναι το όπλο της
εμμονής.
Η εμμονή μου διαθέτει πρόσωπο αθώου· και δεν είναι εύκο-
λο να διαλευκανθεί ως έγκλημα από τη συλλογή: Διηγήσεις πόλεων, εκδ Κέδρος, 2016


© Assimina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου