Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

ασθματικό
...συντηρώ την άποψη πως
ξέρεις
πως ξέρεις
υπάρχουν οργανώσεις που
που σκοπός είναι
που σκοπός τους είναι
είναι να
είναι να ξεπλένουν χρήμα

...μακραίνω τη βεβαιότητα πως
ξέρεις;
πως το διαδίκτυο
το διαδίκτυο είναι
το διαδίκτυο είναι ένας
ένας μηχανισμός που
που χωρίς να
χωρίς να έχει
χωρίς να έχει προγραμματιστεί
προγραμματιστεί γι αυτό
γι αυτόν το λόγο
ξεπλένει
ξεπλένει συνειδήσεις

...ζητάω να δεις
βλέπεις;
μια περίπτωση που
που δηλώνεις
δηλώνεις πόνο στην
στην απουσία ενός
ενός που
που νοιάζεσαι
εδώ
εδώ στο διαδίκτυο
το διαδίκτυο αναγορεύει
αναγορεύει ένα κοινό
ένα κοινό σε
σε μάρτυρα
μάρτυρα του πόνου
του πόνου σου
του πόνου σου από απουσία
πονάς
έχεις μάρτυρες
έχεις;
δημιούργησες μάρτυρες
εκείνους που
εκείνους που θα
εκείνους που θα βεβαιώνουν πως
θα βεβαιώνουν πως είσαι
βεβαιώνουν πως είσαι
είσαι ευαίσθητος

...επιμένω να διατηρώ την άποψη πως η απουσία γράφει· γράφει ποιήματα· πολύ ωραία ποιήματα που όμως· που όμως δεν είναι δεικτικά ευαισθησίας στην ανάγκη του άλλου ._φωτο.: από βενζινάδικο ECO
ΕΟ Αεροδρομίου-Σούδας
© Assimina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου